Solární panely

Solární panely se skládají z dílčích solárních článků, které po dopadu světla generují elektrické napětí. Celý tento proces však závisí na chemickém prvku, který má pro tento jev specifické vlastnosti a tím je křemík. Tento prvek má polovodivé vlastnosti a jeho zpracováním z křemenného písku získáme čistý krystalický křemík.

Z něj se pak vyrábí solární články.

Podle krystalové struktury a technologie zpracování, je možné výsledné produkty rozdělit na:

  • Monokrystalické solární články
  • Polykrystalické solární články
  • Tenkovrstvé solární články

V teritoriu, kde je vysoký úhrn slunečního záření se používají monokrystalické panely, které mají
vysokou účinnost. Jsou charakteristické svým zabarvením, které má namodralou až černou barvu.

Panely, které se převážně používají v našich zeměpisných šířkách, jsou polykrystalické. Mají modrou barvu a jsou výrobně jednodušší. Jejich spektrum výkonu je v závislosti na dopadajícím světle lépe rozložené a využití je tedy efektivnější i za horších slunečných podmínek.

Tenkovrstvé (amorfní) panely mají tmavě hnědou až černou barvu. Výrobně mají nejnižší spotřebu materiálu, což ovlivňuje i nižší účinnost, ale v prostorách, kde není třeba šetřit plochou instalace, jsou dobrým řešením. Jejich výhody se projevují především při nízké intenzitě dopadajícího světla.

Výkon solárních panelů:

Špičkový výkon solárního panelu je uváděn v jednotkách watt peak (z angličtiny „peak = špička, vrchol“) a je označen malým písmenem „p“ za údajem ve wattech či kilowattech: Wp, kWp. Tato hodnota udává výkon, kterého je dosaženo u solárního panelu při plném slunečním ozáření a při definovaných testovacích podmínkách. Tento peak či špičkový výkon se často označuje také jako „jmenovitá hodnota“ nebo „jmenovitý výkon“ a platí pro hodnoty naměřené za optimálních podmínek.

Menu