Návrh rekuperace rodinného domu

Obecně známým využitím rekuperace, je využívání tepla z odváděného vzduchu k ohřívání čerstvého přiváděného vzduchu do obytných prostor. Dalším, neméně významným využitím principu rekuperace je využívání tepla z odpadní vody. Pokud vezmeme v úvahu, že z domácností odchází velké množství znečištěné, ale teplé vody (sprcha, vana, pračka, myčka…), je tu možnost, jak získat energii z takto dostupného zdroje.

Firma Solarius Energy přichází s vlastní konstrukcí protiproudého trubicového výměníku s vysokou účinností. Tím odpadní voda prochází a odevzdá svoje teplo ve výměníku. Získané teplo se vrací k využití do domácnosti a jeho energie tak nepřijde nazmar.

Firma Solarius Energy Vám připraví návrh realizace a rozpočet Vašeho konkrétního řešení úspor tepla na principu využití rekuperovaného tepla z odpadní vody.

Menu