SVÍTIDLA LED SMD 80

smd80 2 oriznutoSvítidla jsou určena jako náhrada stan- dardních osvětlovacích těles, která byla vybavena zářivkovými trubicemi. Svítidla jsou vlastní konstrukce a splňují nároky prostředí vyhovující pod- mínkám IP65. Používají nejmodernější generaci LED SMD desek, které mají vysokou svítivost a malou energetickou náročnost. Optická soustava je dále vybavena variantně kaleným sklem Clearvision, Masterpoint nebo poly- karbonátem. Těleso obsahuje zrcadlo- vou plochu s postříbřeným povrchem, který zaručuje odrazivost 99,7%, což v celkovém světelném výkonu zaruču- je účinnost více než 90 %.

Svítidla mají v sobě zabudované 3 nebo 6 obvodů, které je možné regulovat dle světelných podmínek. Toto řešení zajistí úsporný a zároveň inteligentní zdroj světla, který zabrání přesvícení nebo nedostatečnému pokrytí osvětlované plochy. Je možné použít řídící elektroniku, která řídí osvětlení podle pohybu a okolního osvětlení v nastavitelném časovém intervalu.

Tělesa se vyrábějí v délce 600 nebo 1200 mm a jsou osazeny LED SMD deskami o příkonu 1 x 40 W nebo 2 x 40 W s možností regulace od 12 do 92 W. Určeny jsou především jako osvětlovací tělesa do výrobních hal, skladů a všude tam, kde je kladen důraz na rozptýlené kvalitní umělé světlo s nízkými nároky na energii. Profesionální instalace svítidel počítá se splněním předepsaných hygienických podmínek.

Umístění těles je vhodné 4–8 m nad podlahou velmi jednoduchým upínacím mechanismem. Propojení svítidel pro průběžné zapojení a připojení řídící jednotky může být řešeno standardizo anými paticemi, které jsou součástí výrobku.

Výrobce zajišťuje odbornou montáž včetně předprojektové fáze, která spočívá především v analýze osvětlovaných prostor a přípravy studie osvětlení, která navrhuje umístění svítidel v souladu s příslušnými hygienickými předpisy. Po vlastní montáži výrobce tyto hodnoty změří a zhodnotí celkovou úroveň osvětlení.

smd80 1 oriznutosmd80 tabulka

SVÍTIDLA SOLARIUS SMD 240

smd240 1Svítidla jsou určena jako náhrada standardních osvětlovacích těles, na osvětlení hal, chodeb, výroben i provozů. Svítidla jsme vyvinuli v naší konstrukční kanceláři a splňují nejen nároky prostředí vyhovující podmínkám IP 65, ale zároveň díky použitému materiálu korpusu z kvalitního hliníku odpovídá i nárokům klientů, kteří požadují vybavení interiérů svítidly s dlouhou životností. Jsou vybavené nejmodernější generací LED SMD desek, které mají vysokou svítivost a malou energetickou náročnost. Optická soustava je vybavena variantně kaleným sklem Clearvision, Masterpoint nebo polykarbonátem. Těleso obsahuje zrcadlovou plochu s postříbřeným povrchem, který zaručuje odrazivost 99,7%, což v celkovém světleném výkonu zaručuje účinnost více než 90 %.

smd260 3Svítidla mají v sobě zabudované 3 obvody, které je možné regulovat dle světelných podmínek. Toto řešení zajistí úsporný a zároveň inteligentní zdroj světla, který zabrání přesvícení nebo nedostatečnému pokrytí osvětlované plochy. Přidáním řídící elektroniky, můžeme řídit osvětlení podle pohybu nebo i okolního osvětlení v nastavitelném časovém intervalu.

Tělesa se vyrábějí v délce 600, 800, 1200 a 1500 mm a jsou osazeny LED SMD deskami o standardním příkonu 120 - 240 W s možností regulace 20 - 300 W.
Určeny jsou především jako osvětlovací tělesa do hal, skladů, výrobních prostor, výroben a všude tam, kde je kladen důraz na rozptýlené kvalitní umělé světlo s nízkými nárok na energii. Profesio- nální instalace svítidel zaručuje splnění přede- psaných hygienických podmínek.
Umístění těles je vhodné 6 – 14 m nad podlahou velmi jednoduchým upínacím systémem.

smd240 2 oriznutotabulka smd240

SOLARIUS LED SMD SLIM

smdslim tabulkaSvítidla jsou určena jako náhrada standardních osvětlo- vacích těles pro osvětlení kanceláří, hal, chodeb, výroben i provozů. Svítidla jsme vyvinuli v naší konstrukční kanceláři a splňují nejen nároky prostředí vyhovující podmínkám IP 65, ale díky svému vzhledu i nárokům klientů, kteří požadují vybavení interiérů moderními/ designovými svítidly. Používají nejmodernější generaci LED SMD desek, které mají vysokou svítivost a malou energetickou náročnost. Optická soustava je vybavena polykarbonátem.

Umístění LED SMD desky na vnější část svítidla umožňuje rozsah osvětlení 215°.

Svítidla mají v sobě zabudované 3 obvody, které je možné regulovat dle světelných podmínek. Toto řešení zajistí úsporný a zároveň inteligentní zdroj světla, který zabrání přesvícení nebo nedostatečnému pokrytí osvětlované plochy.

Tělesa se vyrábějí v délce 600 a 1200 mm a jsou osazena LED SMD deskami o příkonu až 2x47 W s možností regulace od 20 do 96 W. Určeny jsou především jako osvětlovací tělesa do hal, kanceláří, chodeb, výroben a všude tam, kde je kladen důraz na rozptýlené kvalitní umělé světlo s nízkými nárok na energii.

Profesionální instalace svítidel zaručuje splnění předepsaných hygienických podmínek.

Umístění těles je vhodné 3 – 6 m nad podlahou velmi jedno- duchým upínacím systémem.

smdslim2 smdslim1

smdslim3 orezane

SVÍTIDLA LED SMD 80-24

smd80 24 tabulkaSvítidla jsou určena jako náhrada standardních osvětlovacích těles, která byla vybavena zářivkovými tru- bicemi. Svítidla jsou vlastní konstrukce a splňují nároky prostředí vyhovující podmínkám IP65. Používají nejmodernější generaci LED SMD desek, které mají vysokou svítivost a malou energetickou náročnost. Optická soustava je dále vybavena variantně kaleným sklem Clearvision, Masterpoint nebo polykarbonátem. Těleso obsahuje zrcadlovou plochu s postříbřeným povrchem, který zaručuje odrazivost 99,7%, což v celkovém světelném výkonu zaručuje účinnost více než 90 %.
Svítidla vyrábíme zároveň ve variantě se zabudovaným nouzovým osvětlením.

Svítidla je možné regulovat dle světelných podmínek. To zajistí úsporný a zároveň inteligentní zdroj světla, který zabrání přesvícení nebo nedostatečnému pokrytí osvětlované plochy. Je možné použít řídící elektroniku, která řídí osvětlení podle pohybu a okolního osvětlení v nastavitelném časovém intervalu.

Tělesa se vyrábějí v délce 1200 mm a jsou osazeny LED SMD deskami o příkonu 2 x 12 W s možností regulace od 8 do 28 W. Určeny jsou především jako osvětlovací tělesa do montážních hal, garáží, skladů a všude tam, kde je kladen důraz na rozptýlené kvalitní umělé světlo s nízkými nároky na energii. Profesionální instalace svítidel počítá se splněním předepsaných hygienických podmínek.

Umístění těles je vhodné 2–4 m nad podlahou velmi jednoduchým upínacím mechanismem. Propojení svítidel pro průběžné zapojení a připojení řídící jednotky může být řešeno standardizovanými paticemi,  které  jsou  součástí výrobku.

smd80 1 oriznuto

Menu