Vzduchotechnika

Z naší nabídky:

Vzduchotechnika jsou technické systémy a zařízení, která slouží k úpravě vzduchu pro účel zlepšení komfortu vnitřního prostředí obytných budov a průmyslových provozů. Ve specifických případech použití mají za úkol i udržení určité teploty a vlhkosti prostředí, popřípadě zajištění některých procesů, jako např. sušení atd…

Instalace vzduchotechniky je nezbytná především v budovách, kde nejsou otevíratelná okna a místnosti tak mají možnost kontaktu s vnějším prostředím pouze prostřednictvím vzduchotechniky. Ta má za úkol odvod škodlivin, vzduchovou filtraci a přivádění čerstvého vzduchu.  Součástí vzduchotechniky bývají i vzduchotechnické jednotky s cirkulací vzduchu, které upravují přiváděný vzduch na určitou teplotu, vlhkost a kvalitu.

Základní vzduchotechnické systémy mají za úkol:

  • Větrání
  • Vytápění
  • Chlazení
  • Zvlhčování
  • Vysušování
  • Čištění
Menu