Rekuperace

Z naší nabídky:

Rekuperace je specifický druh větrání, které poskytuje na rozdíl od klasického větrání celou řadu výhod:

  • Větrání je energeticky úsporné, nevznikají energetické ztráty
  • Proudění čerstvého vzduchu o srovnatelné teplotě, jako vzduch odváděný
  • Nevzniká průvan, jedná se o rovnotlaké větrání – stejný objem vzduchu se odvádí i přivádí
  • Prevence proti nadměrné vlhkosti a tím možnému vzniku plísně, nebo též účinná cesta, jak se plísně zbavit
  • Ochrana před hlukem a pachem, který je v externím prostředí
  • Zamezení vniku hmyzu z okolního prostředí
  • Bezpečné větrání z hlediska ochrany majetku
  • Tepelná energie v odpadním vzduchu může být využita k vytápění nebo ohřevu teplé vody

Rekuperační zařízení, slouží všude tam, kde přirozené větrání není schopno zajistit vhodné prostředí pro pobyt lidí. Tato technologicky jedinečná zařízení s rekuperační vložkou s účinností až 90% se využívají tam, kde je nutno odsávat znečištěný, vlhký, případně jinak znehodnocený vzduch a nahradit ho vzduchem čerstvým. Zároveň se zužitkuje tepelná energie z odsávaného vzduchu a využije se pro ohřev vzduchu přiváděného, popřípadě k vytápění, nebo ohřevu vody.

Dalším využitím principu rekuperace je zpětné získávání tepla z odpadních vod. To je využitelné jak v rodinném domě, tak i v bytové zástavbě. Teplo z odpadní vody, která má mnohdy významně vyšší teplotu, než je teplota okolí, může být významným zdrojem další získané energie. K získání tohoto tepla se používají rekuperační výměníky, které mohou mít různou konstrukci:

Číst více...

Menu