Tepelná čerpadla Solarius ENERGYSAVE pro rodinné domy

Tepelné čerpadlo Solarius Comfort:

Firma Solarius Energy se stala významným průkopníkem řešení v oblasti konstrukce tepelných čerpadel. Princip vytápění pomocí tepelného čerpadla je znám již téměř sto let. Technologie a konkrétní konstrukční řešení však prošla mnoha etapami, které v průběhu let vývoje, zvýšila účinnosti současných zařízení na vysoké hodnoty.

Firma Solarius Energy jde cestou vlastních konstrukčních řešení, které posouvají výkonnosti zařízení ještě dále.

Dalším významným činitelem, který ovlivňuje účinnost celého zařízení, je kvalita použitých komponentů.

Využití energie z odpadních vod je dalším důležitým využitím principu tepelného čerpadla Solarius Comfort.

Odpadní vody z budov se mohou při správném technickém návrhu stát zdrojem energie pro systémy vytápění. Teplota splaškové odpadní vody se během roku pohybuje od 10 do 20 °C. Odpadní voda odváděná z budov je z tohoto důvodu ideálním zdrojem tepla na efektivní provoz tepelných čerpadel.

Nabídka energie a její zpětné získávání

V oblastech s rozvětveným kanalizačním systémem se nabízí více možností k získávání tepelné energie. Ke zjištění vhodného místa je nutné v prvé řadě ověřit, zda toto místo disponuje takovým množstvím odpadní vody, které by úplně nebo částečně pokrylo potřebu tepelné energie na zásobování budovy teplem. K získávání tepla z kanalizačních systémů se doporučuje minimální průtok odpadní vody 15 l/s. V úvahu se bere tzv. střední, průměrná hodnota průtoku při odvádění odpadních vod. Průtok odpadní vody (l/s) by se měl rovnat 1/32 potřebě tepla (kW) na vytápění otopnými tělesy, podlahové vytápění, ohřev teplé vody apod. Maximální odebraný výkon (kW) by se měl rovnat osminásobné průměrné hodnotě průtoku odpadní vody (l/s).

Tepelnou energii odpadní vody lze získat z:

a) kanalizace v budově,
b) výměníků tepla z kanalizace mimo objekt,
c) předčišťovacího zařízení odpadní vody.

Kanalizace v budově

Budovy, z nichž se odvádí větší a konstantní objemový průtok odpadní vody jsou vhodné ke  zpětnému  získávání tepla přímo uvnitř objektů. Pro tento účel se odpadní voda odvede vnitřním kanalizačním systémem do sběrné nádrže, z níž se odebere teplo. Výhodou tohoto systému je relativně vyšší teplota odpadní vody.

Kanalizace mimo objekt

Zpětné získávání tepla z ležatých kanalizačních potrubí větších průměrů nebo z podtlakových kanalizačních systémů uložených v zemi má tu výhodu, že je zabezpečeno dostatečné a kontinuální množství odpadní vody k získávání tepla. Tento zdroj získávání tepla z odpadní vody má větší potenciál, takže je vhodný pro většinu velkých staveb, které se nacházejí uprostřed hustěji zastavěného území, sídliště apod. – čili tam, kde je hustá kanalizační síť.

Odevzdávání tepla výměníky

Nevyhnutelnou součástí zpětného získávání tepla z kanalizačních potrubí v zemi jsou výměníky tepla pro odpadní vody. Průměr potrubí s integrovaným výměníkem je minimálně 500 mm.  V případě existujících potrubí lze vložit výměník do dna potrubí. Doporučuje se minimální světlý průměr existujícího potrubí 800 mm, předpokladem je dlouhodobé využívání kanálu.

Tepelné čerpadlo Solarius Comfort (voda / voda)

pro využití geotermální energie vody ve studni, s tepelným výkonem 7, 11, 13, 15 nebo 21 kW, pro teploty otopné vody do 55 °C a teploty spodní vody 4 až 22 °C,

  • výměník tepla je proveden z pájených poniklovaných nerezových plechů, s tepelnou difúzně těsnou izolací,
  • minimální nároky na instalační prostor,
  • přehledné sestavení čerpadla, všechny hlavní komponenty přístupné z přední strany,
  • Wolf Easy Connect System pro snadné propojení tepelného čerpadla kabelem (délky 4 m), propojujícím tepelné čerpadlo s manažerem tepelného čerpadla vč. ovládacího  modulu,
  • čerpadla jsou vybavena vysoce účinnými oběhovými čerpadly třídy A pro otopný okruh a okruh solanky a 3cestným přepínacím ventilem pro nabíjení zásobníku teplé vody,
  • energeticky úsporný ohřev vody s využitím volitelného režimu ECO,
  • velmi tichý provoz zásluhou zdvojených tlumičů chvění kompresoru, vestavěných hydraulických kompenzátorů a akusticky izolovaného opláštění,
  • volitelně - integrovaný elektronicky řízený přídavný elektrický ohřev o výkonu 6 kW, požadovaný pro zvýšení teploty otopné vody,
  • volitelně - vestavěný měřič výroby tepla (roční/denní výkon),
  • vestavěný měřič spotřeby elektrické energie
Menu