Realizace rekuperace v průmyslovém použití

Rekuperace je proces, který má využití nejen v rodinných domech, ale také v prostředí, kde objemy energie, která se dá získat, jsou nesrovnatelně větší. Rekuperace při výměně vzduchu, má své místo v průmyslových prostorách, kde velký rozdíl teplot odchozího a příchozího vzduchu, může být značným energetickým přínosem. To je řešení, které je součástí vzduchotechniky.

Firma Solarius Energy však svůj záměr úspor a těžení energie z tzv. obnovitelných zdrojů realizuje za využití tepla z odpadní vody. Nádrž s výměníkem, kde dochází k odtěžení energie, má objem 1000 až  3000 litrů a po odčerpání energie teprve voda odchází do odpadové kanalizace, nebo do čističky. V případě, že objem odpadní vody, která se dá získávat, je nad možností rekuperační nádrže, předřazuje se ještě akumulační nádrž, která uchová bez větších ztrát další dávku odpadní vody k odtěžení energie. Systém tak díky své variabilitě dává řešení pro střední i velké objemy těžby energie z odpadní vody.

Tyto technologie je možné využít v bytových domech, továrnách a provozech, kde voda například ze společných umýváren má vůči okolí relativně vysokou teplotu a je tak dobrým zdrojem akumulované energie. Toto řešení nabízí uplatnění všude tam, kde je zájem o snížení nákupu energií a využití maxima energií z vlastních zdrojů.

Menu