Větrné elektrárny

Větrné elektrárny jsou alternativou fotovoltaiky k výrobě tzv. zelené energie. Jedná se o moderní technologii principu využití síly větru. Vzhledem ke svému charakteru se velmi dobře doplňují právě se solárními systémy, neboť slunce často svítí během období s nízkými rychlostmi větru a naopak.

Větrné elektrárny ve spojení s fotovoltaikami jsou také díky této skutečnosti vhodnou kombinací pro tzv. ostrovní systémy (nejsou spojeny s distribuční elektrickou sítí – off- grid systémy), protože jejich kombinace dává předpoklad trvalejšího dodávání elektrické energie.

Dále se dají vhodně kombinovat s akumulátory, které zajistí využitelnost energie 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Menu